Xin chào!

Chúng tôi là nhóm SFARM –

Mục đích của chúng tôi là cung cấp cho các bên liên quan về nông nghiệp các kiến thức, kỹ năng và năng lực trong lĩnh vực công nghệ môi trường nông nghiệp phục vụ cho nông nghiệp bền vững.

Dự án SFARM nhằm mục đích nâng cao các kỹ năng của đội ngũ cán bộ học thuật, sinh viên và cán bộ khuyến nông ở các tổ chức Giáo dục Đại học (HEIs) của đối tác bao gồm Lào, Việt Nam, Trung Quốc và Indonesia, thông qua việc phát triển chương trình giảng dạy mới và chương trình Cao học (ThS) tích hợp theo thực tiễn của những phát triển mới nhất trong nghiên cứu ứng dụng nông nghiệp.

Đăng ký nhận bản tin SFARM và tham gia cộng đồng của chúng tôi