Tên

Đại học Tây Nguyên

Từ viết tắt

TTN

Quốc gia

Dak Lak, Việt Nam

Những người tham gia vào dự án.

 • null

  Assoc. Prof. Tran Trung Dung

 • null

  Assoc. Prof. Nguyen Van Nam

 • null

  Ms. Nguyen Tin Van

 • null

  Assoc.Prof. Van Tien Dung

 • null

  Dr. Nguyen Van Minh

 • null

  Dr. Hoang Van Chuyen

 • null

  Ms. Nguyen Thi Dao

 • null

  Ms. Nguyen Thi Van