Tên

Đại học Syiah Kuala

Từ viết tắt

UNSYIAH

Quốc gia

Banda Aceh, Indonesia

Những người tham gia vào dự án.

 • null

  Prof. Dr. Ir. Samadi, M.Sc

 • null

  Dr. Ir. Agussabti, M.Si

 • null

  Dr. nat. techn. Syafruddin, SP, M.P.

 • null

  Dr. Ir. Rina Sriwati, M.Si.

 • null

  Dr. Zaitun, SP., M.Si