Tên

Đại học Tây Nam

Từ viết tắt

SWU

Trang mạng

Quốc gia

Chongqing, Trung Quốc

Những người tham gia vào dự án.

 • null

  Qinyi Tan

 • null

  Jin Huang

 • null

  Jiazhi Xie

 • null

  Liang Guo

 • null

  Chaoping Luo