Tên

Đại học Savannakhet

Từ viết tắt

SKU

Trang mạng

Quốc gia

Savannakhet, CHDCND Lào

Những người tham gia vào dự án.

 • null

  Assoc.Prof.Dr. Sitha KHEMMARATH

  Vice-President

 • null

  Mr. Bounthong SENGVILAYKHAM

  Director of General Affairs and Cooperation Office

 • null

  Mr.Anongsack MAHAVONG

  Deputy Head of International Relations Division