Tên

Đào tạo giáo dục Eurotrainin

Từ viết tắt

EUROTraining

Quốc gia

Athens, Hy Lạp

Những người tham gia vào dự án.

  • Vasilis Zotakis

  • Katerina Kostakou