Tên

Đại học Tam Hiệp Trùng Khánh

Từ viết tắt

CTGU

Trang mạng

Quốc gia

Chongqing Shi, Trung Quốc

Những người tham gia vào dự án.

 • null

  Ling huang

 • null

  Luyan Teng

 • null

  Anmu Ni

 • null

  Min Chen

 • null

  Fu Xiong

 • null

  Yongqin Nan