Tên

Đại học Champasack

Từ viết tắt

CU

Trang mạng

Quốc gia

Pakse, CHDCND Lào

Những người tham gia vào dự án.

 • null

  Phonesavanh THEPPHASOULITHONE

  PhD – Manager

 • null

  Thongsay SYCHANH

  PhD – Quality Assurance Committee

 • null

  Nongkhane PHANTHANALAY

  Research Associate

 • null

  KeoBouaSone RAZKHANTY

  Research Associate

 • null

  Nakhalin PHOUNSAVATH

  Lecturer

 • null

  SouksahoneE VIVASANE

  Lecturer