Tên

Đại học Nông nghiệp Athens

Từ viết tắt

AUA

Quốc gia

Athens, Hy Lạp

Những người tham gia vào dự án.

  • null

    George Papadakis

  • null

    Vangelis Dimitriou

  • null

    Christos Spyridon Karavas