Tập hợp bao gồm 12 Tổ chức từ 7 quốc gia khác nhau (3 quốc gia EU và 4 quốc gia châu Á).

Tất cả các đối tác EU có kinh nghiệm tuyệt vời trong việc thực hiện các dự án đồng tài trợ. Ba trong số đó là HEIs và một trong số đó là bên cung cấp VET. Các đối tác châu Á là HEIs và đến từ 4 quốc gia khác nhau ở châu Á (Lào, Việt Nam, Trung Quốc và Indonesia). Tất cả các HEIs đều là chuyên ngành Nông nghiệp hoặc họ có các khoa về Nông nghiệp.