ຊື່

ສະຖາບັນການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈດ້ານການກະເສດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ກະເສດສາດບໍໂກ

ຊື່ຫຍໍ້

IPB

ເວັບໄຊ

ປະເທດ

ກະເສດສາດບໍໂກ – ອິນໂດເນເຊຍ

ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການ

 • null

  Prof. Damayanti Buchori

  Expert Advisory Board (EAB)-IPB

 • null

  Prof. Iskandar Zulkarnaen Siregar

  Steering committee at University level

 • null

  Dr. Suwardi, MAgr

  Dean Faculty of Agriculture-Steering committee

 • null

  Prof. Anas Miftah Fauzi

  Dean Graduate School–Steering committee

 • null

  Dr. Sugiyanta, MS

  Head of Department of Agronomy and Horticulture-Steering committee

 • null

  Dr. Nurhayati, MSc

  QA

 • null

  Dr. Edi Santosa, MSi

  Project Manager

 • null

  Dr. Maya Melati, MSc

  Staff

 • null

  Dr. Ani Kurniawati, MSi

  Staff

 • null

  Dr. Deden Drajat Matra, MAgr

  Staff

 • null

  Hafith Furqoni, MSi

  Staff

 • null

  Ir. Sofyan Zaman, MP

  Laboratory expert